Dru嗾vo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije

Text Box: Dru嗾vo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije
斬lec, Hmeljarska 3

Ob Svetovnem dnevu srca, 29 september 2011
Geslo サEn svet- en dom - eno srceォ NCD

Organiziramo

BREZPLAネNO MERJENJE:
krvni tlak, krvni sladkor, holesterol, ITM

29. 9. 2011 od  8.30  - 11.30

v mali sejni sobi
Hmeljarska 3/1, 3310 斬lec /za trgovino Juteks !

V A B L J E N I

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Dru嗾vo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije v sodelovanju z Evropskim parlamentom, informacijsko pisarno v Sloveniji vabi na OKROGLO MIZO STROKOVNJAKOV: Prepre鐺vanje nenalezljivih bolezni, zdravje in okolje  v lokalni skupnosti, ki bo 9. septembra 2011 od 8.30 do 11.30 v Mali kongresni dvorani  MOS Celje, De鑢ova 1.

OB 8.30
Promocija zdravja in prepre鐺vanje izbranih nenalezljivih bolezni

Pozdrav gostov
	Nata啾 Gor啼k Mencin

Skrb za zdravje in okolje v lokalni skupnosti
	Viktorija Rehar

Celostni pristop k promociji zdravja v dru枌i in prepre鐺vanje nenalezljih bolezni.
	Gordana Pavlekovi.

Rak v Sloveniji
	Maja Primic 斬kelj

Primarna in sekundarna preventiva sr鈩o 枴lnih bolezni
	Fran鑛嗅a 殻rabl Mo鈩ik

Prepre鐺vanje nenalezljivih bolezni v ambulanti dru枴nske medicine
	Igor Praznik

Prepre鐺vanje stresa v vrtcu
	Jo枴ca 仔leznik

Alenka 始idar
	Krepitev zdravja, skrb za okolje v EKO 覚li

Skrb za du啼vno zdravje dijakov
	Mojca Vrenko

OB 10.15
Zdravje, okolje in klimatske spremembe

Zdravje in klimatske spremembe
	Tanja Cegnar

Vpliv klimatskih sprememb na higienske razmere
	Simona Ur喨

Aditivi v 枴vilih  potreba ali nevarnost
	Lorena Hus

Stanje in skrb za okolje v Ob鑛ni Celje
	Ur啾 Drugovi

Sklepi,  priporo鑛la, zaklju鐺k.


V Hali L je na ogled zdravstveno informativna razstava :
Prepre鐺vanje nenalezljivih bolezni, krepitev zdravja  in varovanje okolja in Stojnica z gradivi  in vpra啾lniki.

Arhiv Projektov 1.stran , 2.stran, 3.stran